Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
Nikita NV-SA (hierna “Bel me voor mijn auto”) Menuisierstraat 46, 1200 Brussel, België.
Door gebruik te maken van de callmeformycar.com website accepteert de klant of bezoeker impliciet dit Privacybeleid.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens
Persoonlijke gegevens die zijn verkregen door middel van contracten, formulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, bezochte pagina’s van de online shop, acties en aankopen in de online shop of andere persoonlijke gegevens die vrijwillig zijn doorgegeven, worden door Call me voor de volgende doeleinden verzameld, verwerkt en/of gebruikt: uitvoering en uitvoering van het contract met de klant met betrekking tot de aankoop van producten of diensten in de winkel of op de online shop; voor algemene lange termijn service doeleinden; leveringen, installaties en after-sales service; uitgifte van facturen en facturatiegegevens; persoonlijke service op maat; alle mogelijke verkoopbevorderende doeleinden ; (acties van) direct marketing; profilering, analyses, statistieken, geolocatie om u op basis hiervan nog meer gerichte voordelen als klant te bieden en/of u extra kortingen aan te bieden; marktactiviteiten en klanttevredenheidsonderzoek of -enquêtes; contact via social media.
Bel me voor mijn auto en vraag uw toestemming voor direct marketing acties, enquêtes en verkoopbevorderende doelstellingen.
De persoonlijke gegevens zijn: contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer; persoonlijke gegevens: beroep, interesses, aankoopinformatie, bezochte websites van de online shop, IP-adres, surfgedrag op het internet, getraceerde links

Doorgifte aan derden
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij deze contractueel verbonden zijn met Call me for my car of handelen op verzoek of in onderaanneming van Call me for my car. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren. Bel mij voor mijn auto en vraag de onderaannemers altijd om de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen te nemen met betrekking tot de persoonlijke gegevens en om hun strikte vertrouwelijkheid te garanderen.
Bel mij voor mijn auto en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van uw gegevens door derden. Zo kan de online shop bijvoorbeeld links bevatten naar sites van derden of advertenties van externe adverteerders waarmee persoonlijke gegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens is niet de verantwoordelijkheid van Call me voor mijn auto, maar van de adverteerder of de beheerder van de site.

Toegang tot en bescherming van persoonsgegevens
Alleen personeelsleden die bevoegd zijn voor bovengenoemde doeleinden en voor computeronderhoudswerkzaamheden hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verplicht zijn mij te bellen voor mijn auto en die handelen in naam van de auto.

Gegevensbespreking en -correctie
U heeft het vrije recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en zich (zonder enige motivatie) te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door mij te bellen voor mijn auto. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar be@ Bel me voor mijn car.com. U kunt zich altijd afmelden voor e-mailcommunicatie door op de betreffende link te klikken.

Mailing – Nieuwsbrieven
Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde informatie van ons, die u gratis kunt weigeren over onze producten en aanbiedingen. We gebruiken de gegevens die we uit de analyse van de nieuwsbrief halen om onze diensten op maat te maken en om optimaal aan te sluiten bij de interesses en voorkeuren van de klant, maar ook voor reclame en marktonderzoek.
Wij slaan de gegevens op om ze herhaaldelijk te gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.
U ontvangt de nieuwsbrief pas als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze naar u toe te sturen en als wij uw toestemming hebben geregistreerd. Op verzoek kunt u uw machtiging voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen raadplegen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Bel mij voor mijn auto verbindt er zich toe dat u zich eenvoudig en gratis kunt uitschrijven door te klikken op een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief of direct marketing acties. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen van Call me for my car, kunt u zich eenvoudigweg afmelden door op de daarvoor bestemde link te klikken.
Toen u zich aanmeldde voor de brieven van